Welkom by Afrikaans.Radio

Die KLANKBANK vir Afrikaanse Podsendings!

Afrikaans.Radio is ‘n platform wat ‘n “nuwe manier van Afrikaans wees” ontdek en verken, sonder grense of beperkings.

Afrikaans is n jong en dinamiese taal, en hier op Afrikaans.Radio praat ons Afrikaans in al sy vorme en geure met die doel om ‘n gespreksgemeenskap te vestig en te koester.

Kom luister en praat saam! In jou TYD. In jou TAAL.

Afrikaans.Radio se podsendings is nou ook beskikbaar op Apple Podcast en Spotify.

NUWE PODSENDINGS

Binnekort Beskikbaar
Binnekort Beskikbaar