Beplalings en Voorwaardes

Effektiewe datum: April 2023 | Bygewerk: April 2023

1.     Posisionering en Waardes

Afrikaans.Radio handhaaf sy posisionering en waardes soos hieronder beskryf:

1.1.   Posisionering

Afrikaans.Radio is ‘n aanlyn Afrikaanse gemeenskap wat menings en idees oor die samelewing en vryheid deel. Ons is gerig op die bevordering van ‘n gemeenskaplike doel en die aanmoediging van vryheid van spraak.

1.2.   Waardes

Ons gesprekke en inhoud weerspieël die volgende waardes:

1.2.1. Individuele vryheid: Ons glo dat individue verantwoordelik is vir hul eie opinies en keuses en hulle vry behoort te wees van dwang om hierdie opinies na te streef.

1.2.2. Vrye gemeenskapsvorming: Ons glo dat individue binne gemeenskappe kan floreer en dat gemeenskappe die hoeksteen is van beskawing en ‘n sinvolle lewe.

1.2.3. Respek vir die gesag van die tradisie: Ons erken die waarde van tradisies en gebruike, en dat dit die bewyslas vir die verwerping daarvan is, lê by die verwerper.

1.2.4. Balans tussen probleem en oplossing: Ons streef daarna om ‘n balans tussen probleme en oplossings te vind.

1.2.5. Alternatiewe menings: Ons moedig die uitruil van verskillende opinies aan om die debat te verdiep.

1.2.6. Aanslag: Ons handhaaf ‘n beskaafde tog waaghalsige, uitdagende en riskante toon in ons gesprekke. Dit kan soms uitdagend wees vir ons gebruikers.

 

2.     Definisies

Tensy anders aangedui, het die volgende woorde en/of sinne in hierdie beleidsdokument die volgende betekenis:

2.1.  Geskrewe teks: Dit verwys na alle geskrewe inhoud van enige aard wat gepubliseer word op die domein www.afrikaans.radio en sy subdomeine, insluitend nuusartikels, resensies, notas, mediaverklarings, e-posse, data en enige ander internetplasings.

2.2. Visuele produkte: Dit verwys na beeldende en grafiese kunswerke, foto’s en soortgelyke items wat verkry of vervaardig is deur Afrikaans.Radio en/of besit word deur Afrikaans.Radio.

2.3. Multimediaprodukte: Dit verwys na videoproduksies, films, insetsels en soortgelyke items wat verkry of vervaardig is deur Afrikaans.Radio en/of besit word deur Afrikaans.Radio.

2.4. Klankprodukte: Dit verwys na musiek, stemnotas, opnames of enige ander klankgrepe wat verkry of vervaardig is deur Afrikaans.Radio en/of besit word deur Afrikaans.Radio.

2.5. Gesproke teks: Dit verwys na toesprake, digitale opnames, lesings, aanbiedings, onderhoude, notules en soortgelyke items wat verkry of vervaardig is deur Afrikaans.Radio en/of besit word deur Afrikaans.Radio.

2.6. Samevoeging van inhoud: Dit verwys na inhoud van verskillende bronne wat saamgevoeg word vir herpublikasie, waarby nuwe inligting gevoeg word en die oorspronklike bron erken word.

2.7. Koekies (cookies): ‘n Koekie, ook bekend as ‘n HTTP-koekie, webkoekie of blaaierkoekie, is ‘n klein hoeveelheid data wat gestuur word vanaf ‘n webwerf en in die gebruiker se webblaaier gestoor word terwyl die gebruiker die webwerf gebruik. Elke keer as die gebruiker die webwerf besoek, stuur die blaaier die koekie terug na die bediener om die webwerf in te lig oor die gebruiker se vorige aktiwiteite. Koekies is ‘n nuttige hulpmiddel vir webwerwe om inligting te onthou oor die gebruiker se voorkeure (soos items in ‘n inkopiewaentjie) of om die gebruiker se blaai-aktiwiteite (insluitend kliek op spesifieke knoppies, intekening of die bladsye wat maande of jare gelede besoek is deur die gebruiker) te volg.

 

3.     Samevoeging van inhoud (“aggregasie”)

3.1. In hierdie beleidsdokument verwys samevoeging van inhoud na die praktyk waarin inligting wat van ander bronne versamel is, deur Afrikaans.Radio herpubliseer word.

3.2. Saamgevoegde inhoud word deur Afrikaans.Radio herskryf en/of hervervaardig soos nodig.

3.3. Indien moontlik, sal nuwe inligting bygewerk word.

3.4. Die oorspronklike bron van saamgevoegde inhoud sal altyd aangedui word, met ‘n aktiewe skakel na die oorspronklike bron se inhoud.

 

4.     Deelname deur gebruikers

 

4.1. Afrikaans.Radio verwelkom kommentaar en deelname deur enige individu, maar die kommentaar moet vry wees van rassisme, seksisme, homofobie, onvanpaste persoonlike opmerkings en enige ander vorm van haatspraak.

4.2. Kommentators moet gekoppel wees aan ‘n elektroniese profiel.

4.3. Kommentators mag slegs een profiel op Afrikaans.Radio bedryf.

4.4. Kommentaar sal outomaties en onveranderd op Afrikaans.Radio geplaas word soos dit gelewer word.

4.5. Profiele mag werklike name of skuilname wees, maar moet vergesel wees van werklike kontakbesonderhede van die persoon wat die kommentaar lewer.

4.6. Kommentaar moet pas by die toon en waardestelsel van Afrikaan.Radio.

4.7. Die doelbewuste ontwrigting van gesprekke, onder meer deur irrelevante, uitlokkende stellings (trolling of flaming), word nie toegelaat nie.

4.8. Agtervolging van mede-kommentators (stalking) deur voortdurend op hul kommentaar te fokus en sinvolle reaksie op daardie kommentators in die weg te staan, word nie toegelaat nie.

4.9. Herhaaldelike plasing van dieselfde inhoud in verskillende kommentaarstukke of die plasing van irrelevante inligting of skakels na irrelevante webadresse, word nie toegelaat nie.

4.10. Rassistiese en seksistiese kommentaar, of kommentaar wat andersins aanstootlik of diskriminerend van aard is, sal nie toegelaat word nie.

4.11. Ander lesers en kommentators sal nie persoonlik aangeval en/of verneder word

4.12. Kommentaar moet relevant wees tot die inhoud waarop kommentaar gelewer

4.13. Kommentaar wat geweld aanwakker en haatspraak verteenwoordig sal nie geduld word nie.

4.14. ʼn Suksesvolle plasing van kommentaar is onderhewig aan ʼn outomatiese siftingsproses gebaseer op ʼn vooraf vasgestelde lys ongewenste/onaanvaarbare woorde en frases.

4.15.  Afrikaans.Radio hou die reg voor om sonder verdere kennisgewing enige kommentaar wat ons insiens nie voldoen aan die bepalings van hierdie beleid nie, eensydig te verwyder.

4.16. Kommentaar op Afrikaans.Radio word beperk tot ’n maksimum van 200 woorde.

4.17. Afrikaans.Radio kan nie verantwoordelik gehou word indien kommentaar weens enige tegniese fout nie op die webwerf verskyn nie.

4.18. Die kommentator hoef nie in kennis gestel te word indien sy kommentaar verwyder word nie, en redes vir die verwydering hoef nie deur Afrikaans.Radio verskaf te word nie. Afrikaans.Radio hanteer nie navrae oor kommentaar wat, kragtens ons bepalings en voorwaardes, goed- of afgekeur is nie.

4.19. Afrikaans.Radio hou die reg voor om die kommentaarfunksie op enige bladsy en/of inhoud op die webwerf of plasing op sosialemediaplatform af te skakel, sonder voorafkennisgewing aan gebruikers. Redes vir die sluiting hoef nie deur Afrikaans.Radio verskaf te word nie.

4.20. Afrikaans.Radio hou die reg voor om, sonder verdere kennisgewing enige kommentators wat ons insiens hulleself op ʼn herhaalde basis skuldig maak aan die oortreding van hierdie bepalings en voorwaardes, eensydig te blok van enige verdere deelname.

4.21. Die kommentator hoef nie in kennis gestel te word indien hy geblok is nie, en redes vir sy permanente verwydering hoef nie deur Afrikaans.Radio verskaf te word nie.

 

5.     Klagtes

5.1. Indien enige persoon ʼn klagte/grief oor ʼn ander leser se kommentaar indien, sal dit deur Afrikaans.Radio ondersoek word.

5.2. Die voorkeurmeganisme vir kommentaar-beheer is die oordeel van ander kommentators wat onvanpaste kommentaar aanmeld met behulp van die ingeboude klagtemeganisme van die kommentaarstelsel

5.3. Die funksionaliteit waarmee klagtes aan Afrikaans.Radio gerig kan word, is geleë in die “Kontak Ons” bladsy. Die epos wat gebruik moet word is klagtes@afrikaans.radio. Geen klagtes wat na ander epos addresse en/of kontakvorms gestuur word sal as ’n klag haneer word nie

5.4. Kommentaar waaroor ’n sekere aantal klagtes ontvang is, soos van tyd tot tyd deur die redaksie bepaal, word normaalweg verwyder.

5.5. Kommentaar waaroor deeglik gemotiveerde klagtes ontvang word, selfs in die afwesigheid van klagtes van ander kommentators, word na meriete beoordeel.

5.6. Met die aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar lesers dat hul kommentaar gewysig of verwyder mag word indien dit nie aan hierdie bepalings voldoen nie. Indien ’n gebruiker hom/haar herhaaldelik skuldig maak aan die oortreding van hierdie bepalings, kan hy/sy permanent geblokkeer word om weer op Afrikaans.Radio kommentaar te lewer.

 

6.     Beskerming van privaatheid

6.1. Sien ons Privaatheidsbeleid

 

7.     Eiendomsreg

7.1. By herpublikasie of verspreiding van enige geskrewe teks, gesproke teks, visuele produkte, multimediaprodukte of klankprodukte wat deur Afrikaans.Radio vervaardig is of besit word, moet Afrikaans.Radio as die oorspronklike publikasiemedium van die teks of produk vermeld word.

7.2. ʼn Aktiewe internetskakel na die oorspronklike artikel op Afrikaans.Radio se webwerf moet by herpublikasie/verspreiding gepubliseer word.

7.3. Geen inhoud mag vir besigheidsdoeleindes gebruik word sonder Afrikaans.Radio se instemming nie.

7.4. Met gebruik van enige van Afrikaans.Radio se inhoud vir radio- en televisieberiggewing moet erkenning aan Afrikaans.Radio as die bron van die inligting gegee word.

7.5. Multimediaprodukte en klankprodukte wat deur Afrikaans.Radio vervaardig en op die webwerf beskikbaar gestel is, mag nie vir kommersiële of nie- kommersiële doeleindes aan luisteraars of ander persone of instansies verskaf word nie.

7.6. Foto’s of klankgrepe wat op Afrikaans.Radio se webwerf gepubliseer is, mag nie op die internet herpubliseer word op so ʼn wyse dat die oorspronklike foto of klankgreep van Afrikaans.Radio se bediener ingetrek word nie (algemeen bekend as hotlinking). Hierdie aksie word gesien as diefstal, siende dat Afrikaans.Radio die koste van die verkeer dra.

7.7. Enige persoon (regspersoon of natuurlike persoon) sal plagiaat en/of intellektuele eiendomsregskending pleeg indien hy of sy Afrikaans.Radio se idees, gepubliseer of ongepubliseer, aanbied asof dit sy eie is. Hierdie idees sluit onder andere in, maar is nie beperk nie tot, geskrewe teks, gesproke teks, visuele produkte, multimediaprodukte, en

7.8. Radio hou die reg voor om toepaslike regsremedies teen beweerde oortreders in dié verband in te stel.

7.9. Radio behou die reg voor om toegang tot die webwerf aan enige IP-adres te weier. Indien ongerymdhede, ongemagtigde toegang en/of aktiwiteite wat ʼn potensiële gevaar inhou, soos DoS-aanvalle, spamming en hacking vermoed word, sal Afrikaans.Radio die nodige stappe neem om die beskikbaarheid van die webwerf te verseker, insluitend voorsorgmaatreëls soos throttling en blacklisting van vermeende oortreders.

 

8.     Vrywaring

8.1. Radio sal nie verantwoordelik gehou word vir enige skade, eise, kompensasie, genoegdoening, ensovoorts wat opgedoen word deur webwerwe wat besoek is vanaf skakels op Afrikaans.Radio se webwerf nie. Sodra ʼn gebruiker via ʼn skakel op Afrikaans.Radio na ʼn ander webwerf beweeg, is die gebruiker onderhewig aan die bepalings en voorwaardes van daardie webwerf.

8.2. Radio ondersteun nie en/of kondoneer nie noodwendig die produkte en/of dienste van die adverteerders wat op die webtuiste adverteer nie, en sal nie aanspreeklik gehou word vir enige beloftes wat deur adverteerders op Afrikaans.Radio gemaak word, spesiale aanbiedinge ensovoorts nie.

8.3. Radio aanvaar dat alle minderjariges wat die webwerf besoek, dit onder toesig van hulle ouers of voogde doen, of ten minste met die nodige toestemming van hulle ouers of voogde doen en sal daarom nie aanspreeklikheid aanvaar vir enige aanstootlike, onwelvoeglike, vulgêre, eksplisiete, skokkende of gewelddadige kommentaar, beeldmateriaal of klankmateriaal waaraan minderjarige blootgestel word nie.

8.4. Radio neem redelike stappe om gebruikers te beskerm teen skade en kuberkrakers, maar kan nie verantwoordelik gehou word indien hulle wel skade opdoen as gevolg daarvan nie.

 

9.     Algemeen

9.1. Afrikaans.Radio sal nie verantwoordelik gehou word vir enige skade, eise, kompensasie, genoegdoening ensovoorts wat opgedoen word deur –

9.2. kommentaar wat ondertone van rassisme, seksisme of diskriminasie van enige aard bevat; en/of

9.3. kommentaar wat geweld aanwakker, haatspraak verteenwoordig, kru of vuil taalgebruik insluit; en/of

9.4. kommentaar wat lasterlik of Godslasterlik van aard is; en/of

9.5.  deelnemers wat hulle skuldig maak aan praktyke soos trolling, flaming en/of stalking

 

10.  Kontak ons

Kontak ons gerus enige tyd om:

10.1. Toegang tot inligting wat Radio oor jou het te versoek;

10.2. Enige inligting wat Radio oor jou het te korrigeer;

10.3. Verwyder enige inligting wat Radio oor jou het.

10.4. Ons e-posadres is kontak@afrikaans.radio