Nagê Here – 17 Junie 2023

 

Goeie Naand,

Gisteraand het ons van God se almag gelees. Hy het gedoen wat net Hy kon doen en geen afgod nie. Al die profete van Baäl is om die lewe gebring. God het reën gebring soos Hy beloof het. Agab het vir Isebel vertel wat gebeur het en hoe Elia voor hom uitgehardloop het. In pleks van dankbaarheid en eerbied vir God stuur sy boodskappers na Elia en beloof om hom dood te maak soos hy met haar profete gedoen het. Hoekom is dit so moeilik vir sommige mense om van eersug, mag en vervolgingswaan ontslae te raak?

Jy ken vandag ook sulke mense, hulle is in elke familie. Wat nog meer onverklaarbaar is, is Elia wat God se Almag deur Sy Woord as opdrag uitgevoer het, dit gesien het hoe altaar, offer en hout verbrand tot as, boonop die reën, het bang geword vir Isebel! Weer vlug hy die woestyn in. Van hero tot zero in een dag!

Soveel so dat hy God vra en sê “Dis nou genoeg, neem maar my siel ook weg” amper soos woorde ek is klaar, ek wil sterwe. God stuur Sy engel en met die tweede keer se wakker maak kom net die woorde, “Staan op en eet anders gaan die pad lank word”

Ernstig wil ons vra, dit klink so gevoelloos, so asof God regtig nie omgee nie. Wel, dit was so, God wou vir Elia ontmoet, 40 dae later deur die woestyn,by die berg Horeb, Hy het nodig gehad dat Elia vir Hom alleen ontvanklik sal wees. “Wat maak jy hier Elia”

Wat sou jy gesê het, Here U het my dan hierheen gestuur, van die hele volk en profete bly net ek oor, nou is ek nog honger en dors en vlug vir my lewe, dit vir U Woord en Naam.

Die Here God antwoord net dat Hy wil verbygaan. 1 Konings 19 en Hy sê: Gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl ‘n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit; in die wind was die Here nie. En ná die wind ‘n aardbewing; in die aardbewing was die Here nie.

En ná die aardbewing ‘n vuur; in die vuur was die Here nie. En ná die vuur die gesuis van ‘n sagte koelte. En toe Elía dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom ‘n stem na hom wat sê: Wat maak jy hier, Elía?

Mag jy vanaand in jou afsondering die Here ontmoet, in die stilte ontmoet jy Hom, voordat Hy jou stuur vra Hy ook eers “Wat maak jy hier?” Mag jy antwoord “Here ek is hier, stuur my en gebruik my tot U eer” Hy sal jou ook eerste terugstuur na jou eie gesin, familie en bekendes.

Mag Sy Liefde, Seën en krag jou versterk elke dag en deur die nag.

AMEN
Nagsê Here.

Tuis | Podsendings | Nagsê Here | NH – 17 Junie 2023

Deel hier:

n Ma en n Mikrofoon aangebied deur Daniëlla van Heerden nou op Afrikaans.Radio