Nagê Here – 16 Junie 2023

 

Goeie Naand,

Die Here het die Baäl profete uitgedaag. Elia het die volk Israel byeen geroep en by hom laat staan. Vir hulle het hy gesê “Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg Hom na; en as Baäl dit is, volg hom na!”. Hulle kon nie antwoord nie”. Twyfel oorheers feite en vrees vir Agab en Isebel het hulle verlam. Hulle almal sien hoe die profete bid, met alle vorme van rituele, kruipend om die altaar maar daar kom geen vlam nie.

Laggend, spottend skreeu Elia aan die klomp profete, bid nou maar, kom met oproepe na jul gode, waar is jul afgod nou. Skreeu harder. Miskien slaap hy. Dalk is hy op vakansie. Soos ‘n foksteriër hits hy hulle aan. Hulle bid maar geen vlam. Vandag sou hy aangekla word deur sulke optrede, is dit nie?

Agtermiddag vra Elia die volk om met 12 klippe ‘n altaar op te rig, die hout word gebring, die bul in stukke gesny bo op, dan word die altaar drie keer sopnat gegooi met water. Die gebed van Elia was “Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek U kneg, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is, en dat Ú hulle hart tot U laat terugkeer.”

Mens wil ampertjies sê “Taragie, Taragô”, Die Here het Elia se gebed verhoor en met ‘n vuurvlam die offerbul, die altaar en hout verbrand, die water het opgedroog. Vanaand word vir jou ook gevra of jy nog hink op twee gedagtes? Twyfel jy soms in God se bestaan, vra jy ook vir tekens as bewys? In jou droogte tye, swaarkry tye, bly Hy steeds God en vra na jou hart. Hy vra dat jy Hom moet glo en nie luister na klomp valse profete en staat maak op leë beloftes of ideale nie. In ‘n oogwink gebeur dinge wat jou lewe verander, Die Here God is daar want jy is Sy woonplek. Hy het dit reeds bewys. Met Sy liefde dra Hy jou, Sy bewys is Jesus Christus, deur Hom het Hy Hom as God met ons verklaar deur Sy genade. Mag Die Here al jou twyfel wegneem en aan jou vreugde skenk deur jou geloof in Hom.

AMEN

Nagsê Here.

Tuis | Podsendings | Nagsê Here | NH – 16 Junie 2023

Deel hier:

n Ma en n Mikrofoon aangebied deur Daniëlla van Heerden nou op Afrikaans.Radio